O NÁS

Sme slovenská spoločnosť, ktorá sa venuje vývoju a výrobe výživových doplnkov určených pre vrcholový a profesionálny šport.

KTO SME

AONE NUTRITION

Vďaka naším rozsiahlym vedomostiam z oblasti výživy a biochémie sme vytvorili produkty spĺňajúce aj tie najnáročnejšie požiadavky, ktoré sú dnes kladené na výživu vrcholových športovcov.

Vďaka úzkej spolupráci s desiatkami profesionálnych športovcov neustále vyvíjame nové produkty, ktoré v duchu myšlienky „Funkcionalita je prvoradá“ prinášajú vyšší obsah aktívnych látok a nižšiu záťaž pre organizmus.

2 0 K
objednávok
0 K
vypitých proteínov

Všetky produkty

sú vyrábané na Slovensku a sú v súlade s ISO22000:2006 a HCCP.

V našich produktoch

sa nenachádzajú zakázané podporné látky (zo zoznamu WADA - Svetovej antidopingovej agentúry).

Funkcionalita je prvoradá

vyšší obsah aktívnych látok a nižšiu záťaž pre organizmus.

AONE NUTRITION

Všetky produkty sú vyrábané na Slovensku

a sú v súlade s ISO22000:2006 a HCCP. A preto môžu byť, a aj sú, užívané vrcholovými športovcami na všetkých medzinárodných podujatiach (Olympijské hry, Majstrovstvá sveta,… ). Aj napriek tomu ale radíme každému športovcovi pravidelne sledovať obmedzenia. Ktoré WADA stanovuje na výživové doplnky, pre danú konkrétnu športovú disciplínu, keďže tieto obmedzenia sa menia spravidla na ročnej báze.

NAŠI

PROFESIONÁLY

Kevin Hart
Nutrition Expert
John Stone
Nutrition Expert
Jack Reaper
Nutrition Expert
Leon S. Kenedy
Nutrition Expert